Thành lập công ty tại Kiên Giang - Văn phòng luật sư Kiên giang

Đăng ký bảo hộ sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên, bao gồm sáng chế là sản phẩm dưới dạng một kết cấu như máy móc, thiết bị, linh kiện, dụng cụ, v.v., sáng chế là sản phẩm dưới dạng một chất như vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm v.v., sáng chế là quy trình như quy trình công nghệ, phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, sản xuất, chế tạo, v.v. Những vấn đề sáng chế cần giải quyết chính là những lợi ích mà sáng chế mang lại cho con người.
Bảo hộ quyền sáng chế là văn bằng pháp luật chứng minh chủ sở hữu hợp pháp của sáng chế.
Vậy thủ tục đăng ký sáng chế như thế nào? điều kiện cấp sáng chế là gi? Công ty Tư vấn Blue xin tư vấn như sau:

Hình minh họa

Điều kiện bảo hộ:
1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có tính mới;
- Có trình độ sáng tạo;
- Có khả năng áp dụng công nghiệp.
2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có tính mới;
- Có khả năng áp dụng công nghiệp.
 
Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:
 
- Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.
 
- Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính.
 
- Cách thức thể hiện thông tin.
 
- Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ.
 
- Giống thực vật, giống động vật.
 
- Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.
 
- Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Tài liệu đăng ký sáng chế:
 
- Tài liệu xác định sáng chế cần bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế bao gồm bản mô tả sáng chế và bản tóm tắt sáng chế. Bản mô tả sáng chế gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế.
 
Phần mô tả sáng chế phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;
- Giải thích vắn tắt hình vẽ kèm theo, nếu cần làm rõ thêm bản chất của sáng chế;
- Làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.
 
- Phạm vi bảo hộ sáng chế phải được thể hiện dưới dạng tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi quyền đối với sáng chế và phải phù hợp với phần mô tả sáng chế và hình vẽ.
 
- Bản tóm tắt sáng chế phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của sáng chế.

Như vậy hố sơ đăng ký sáng chế bao gồm:

- 02 Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu (được chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn ký tên & đóng dấu vào tờ khai)
- 02 bản mô tả sáng chế
- Chứng từ lệ phí cho việc bảo hộ sáng chế
- Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế (áp dụng trong trường hợp chủ đơn ủy quyền cho tổ chức đại diện đăng ký sáng chế)

Lệ phí nhà nước
 
Lệ phí nhà nước về đăng ký sáng thế năm 2017 được quy định tại thông tư số 263/2017/TT-BTC bao gồm:
 
- Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng
- Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng
- Phí thẩm định đơn: 900.000 đồng (từ trang thứ 7, thu thêm 40.000 đồng/trang)
- Phí tra cứu phục vụ thẩm định: 600.000 đồng
- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng
- Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng
- Lệ phí công bố văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng
- Phí sử dụng VBBH năm thứ 1: 300.000 đồng
Lưu ý: (1) Nếu đơn đăng ký bảo hộ cho đối tượng thứ 2 trở lên, thu thêm phí thẩm định đơn và phí tra cứu: 1.500.000 đồng/đối tượng.

Mọi vấn đề thắc mắc quý khách hàng hãy liên hệ Tư vấn Blue để được tư vấn, giải đáp miễn phí.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN