Thành lập công ty tại Kiên Giang - Văn phòng luật sư Kiên giang

Đăng ký mã số mã vạch hàng hóa

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được. Việc đăng ký mã vạch là một nhu cầu quan trọng của doanh nghiệp trong việc thực hiện bán buôn hoặc bán lẻ sản phẩm ra thị trường. Công ty Tư vấn Blue sẽ tư vấn các vấn đề liên quan đăng ký mã số, mã vạch như sau:
Hình minh họa

Lợi ích của việc đăng ký mã số mã vạch:

- Người tiêu dùng tra cứu thông tin về hàng hóa;
- Phục vụ quản l‎ý hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa;
- Phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI);
- Phục vụ bán hàng tự động.

Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
 
 - Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng kí tên, đóng dấu (02 bản);
 - Bản sao “Giấy phép kinh doanh” hay “Quyết định thành lập” (01 bản);
   Lưu ý – Cần bản phô tô công chứng – trong trường hợp doanh nghiệp chưa có con dấu pháp nhân.
 - Bảng đăng kí danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu (02 bản).

Mức phí đăng ký và duy trì MSMV:

Căn cứ Thông tư Số: 232/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính phí được quy định như sau:

Mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch (đồng/mã)
- Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng) - 1.000.000 đồng
- Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN)- 300.000đồng
- Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) - 300.000 đồng
 
Mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài
 
- Hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm 500.000 đồng/hồ sơ
- Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm 10.000 đồng/mã

 Mức thu phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm (đồng/năm)
Sử dụng mã doanh nghiệp GS1
- Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm)-500.000
- Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm)-800.000
- Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm) -1.500.000
- Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm)-2.000.000
Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN)- 200.000
S dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8)- 200.000

Tổ chức thu phí
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao nhiệm vụ liên quan đến cấp mã số mã vạch và thu phí là tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này.

Mọi vấn đề thắc mắc quý công ty hãy liên hệ Tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN