Thành lập công ty tại Kiên Giang - Văn phòng luật sư Kiên giang

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu thuộc sở hữu của một cá nhân/tổ chức được pháp luật bảo hộ. Nhãn hiệu dùng để phân biệt sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ cùng loại của các đơn vị sản xuất/kinh doanh khác nhau. Công ty Tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu như sau:
Hình minh họa

Phân loại nhãn hiệu:

1. Nhãn hiệu hàng hóa là nhóm các nhãn hiệu được dùng để phân biệt các loại hàng hóa cùng loại có chung đặc điểm, tính chất của các chủ thể kinh doanh với nhau. Nhãn hiệu hàng hóa được dán lên trên bao bì hoặc trên mỗi sản phẩm để phân biết với các loại sản phẩm hàng hóa tương tự của các doanh nghiệp khác

2. Nhãn hiệu chứng nhận là loại nhãn hiệu dùng để chứng nhận một loại sản phẩm hàng hóa phù hợp với một tiêu chuẩn xác định mà không thuộc sở hữu của bất kể thành viên nào. Bất kể cá nhân hay tổ chức nào cũng có thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận này khi nó được cấp văn bằng với điều khiện họ phải chứng minh được sản phẩm hay dịch vụ của họ có thể đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn mà đã xác định ngay từ ban đầu khi đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.
 
3. Nhãn hiệu tập thể là loại nhãn hiệu do một tổ chức hay một tập thể các cá nhân đăng ký hoặc là một hợp tác xã đăng ký thì bản thân các tổ chức sử hữu nhãn hiệu tập thể này họ không sử dụng mà các thành viên trong tổ chức đó sử dụng để tiếp thị cho các sản phẩm của họ.

4. Nhãn hiệu dịch vụ là loại nhãn hiệu được sử dụng để phân biệt giữa các loại dịch vụ với nhau. Sử dụng cho các cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ để họ gọi tên dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp và phân biệt rõ ràng với các tổ chức cung cấp dịch vụ tương tự khác. Ví dụ: Nhãn hiệu dịch vụ sử dụng cho các tổ chức ngân hàng, bảo hiểm…

5. Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan hành chính, tư pháp) của một quốc gia nhất định công nhận. Nhãn hiệu nổi tiếng được tự động bảo hộ mà chủ sở hữu không cần phải đăng ký. Với mục đích ngăn không cho các công ty khác lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng gây ra thiệt hại và uy tín của nhãn hiệu đó đối với người tiêu dùng.

THỦ TỤC, QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA
 
Bước 1: Thực hiện việc phân nhóm nhãn hiệu hàng hóa dự kiến đăng ký.
 
Trước khi thực hiện việc đăng ký bảo hộ doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục phân nhóm theo quy định của bảng Nice 10 gồm có 34 nhóm hàng hóa và 11 phân nhóm dịch vụ.
 
Việc phân nhóm chính xác sẽ quyết định rất nhiều tới kết quả tra cứu nhãn hiệu và kết quả đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu hàng hóa mà Quý khách hàng dự kiến đăng ký. Vì theo quy định hiện nay, nhãn hiệu sẽ được đăng ký bảo hộ theo từng nhóm ngành trong bảng phân loại Nice 10. Việc đánh giá tính chất trùng hoặc gây nhầm lẫn chỉ được áp dụng trong phạm vi các nhóm ngành mà doanh nghiệp muốn đăng ký. Nhãn hiệu có thể không được đăng ký bảo hộ ở nhóm ngành này nhưng lại được đăng ký bảo hộ ở nhóm ngành khác.
 
Bước 2: Thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu hàng hóa.
 
Trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp cần phải thực hiện việc tra cứu trên các cơ sở dữ liệu để đảm bảo nhãn hiệu không bị trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã đăng ký trước đó.
 
 Hiện tại có 02 hình thức tra cứu nhãn hiệu hàng hóa:
 
- Tra cứu thông qua các Đại diện sở hữu công nghiệp hoặc các Công ty dịch vụ tư vấn: Doanh nghiệp gửi mẫu nhãn hiệu cần đăng ký đến các tổ chức Đại diện sở hữu công nghiệp để được tra cứu hoặc hướng dẫn tra cứu.
- Doanh nghiệp tự tra cứu thông qua các cơ sở dữ liệu của Cục sở hữu trí tuệ (iplib.noip.gov.vn) hoặc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (wipo.int).
 
Bước 3: Soạn thảo đơn đăng ký nhãn hiệu
 
Một số lưu ý khi viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu
 
- Mẫu Nhãn Hiệu: có kích thước không vượt quá 80×80 mm. Nếu bảo hộ màu cần phải in đúng màu cần bảo hộ, nếu không phải in mẫu nhãn dưới dạng đen trắng. Luật sở hữu không có quy định cụ thể nhưng thực tế khi nhãn hiệu được bảo hộ dưới dạng đen trắng có thể sử dụng cho tất cả các màu miễn đảm bảo các yêu tố về hình vẽ và chữ viết như đã đăng ký.
 
- Mô tả nhãn hiệu cần đăng ký (mô tả nổi bật khả năng phân biệt của nhãn hiệu): Chỉ rõ những yếu tố phân biệt và những phần cấu tạo nên nhãn; Các từ ngữ không phải là tiếng Việt phải được phiên âm hoặc dịch ra tiếng Việt; Mô tả cụ thể phần hình họa tạo nên nhãn hiệu hoặc phần nhãn gắn lên sản phẩm.
 
Hoàn thiện các thông tin còn lại vào tờ khai , lập thành 02 bản ký tên đóng dấu của cá nhân, tổ chức lập tờ khai.
 
Bước 4: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 
Sau khi hoàn thiện xong hồ sơ pháp lý doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ và đóng phí theo số lượng nhóm ngành thực hiện việc đăng ký.
 
 Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm các giấy tờ sau
 
-Tờ khai xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có gắn mẫu nhãn hiệu cần đăng ký;
- Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp nộp thông qua đơn vị đại diện Sở Hữu Công Nghiệp);
- Mẫu nhãn hiệu đăng ký;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền của người khác như: Di chúc, Hợp đồng chuyển nhượng đơn (nếu có);
- Bản sao đơn đầu tiên kèm đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên;
- Biên lai thu phí nộp hồ sơ.

Thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

 Thẩm định về mặt hình thức đơn
Cơ quan đăng ký nhãn hiệu sẽ thực hiện việc thẩm định về mặt hình thức của đơn đăng ký; Xem xét đơn có tuân thủ các yêu cầu về cách thức trình bày, biểu phí nộp, cách thức phân nhóm của đơn (thủ tục hành chính). Sau 02 tháng Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra công văn chấp thuận đơn hợp lệ hoặc không hợp lệ về mặt hình thức của nhãn hiệu xin cấp văn bằng bảo hộ:

 Thẩm định về mặt nội dung của đơn
Sau khi ra thông báo chấp thuận đơn hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ tiếp tục thực hiện việc thẩm định về mặt nội dung các đơn. Doanh nghiệp phải nộp phí thẩm định về mặt nội dung cho đơn đăng ký.
 
Cục sở hữu trí tuệ sẽ có Thông báo kết quả thẩm định nội dung của đơn đăng ký trong thời gian là 09 tháng kể từ ngày ký thông báo chấp nhận về mặt hình thức.
 
Trong thời hạn thẩm định về mặt nội dung doanh nghiệp có quyền sửa đổi các nội dung theo yêu cầu của Cục nhưng không được làm khác bản chất của đối tượng đăng ký bảo hộ theo đơn đăng ký ban đầu.
Nếu đơn đáp ứng được các tiêu chuẩn về mặt nội dung thì doanh nghiệp sẽ được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu của mình.
 
Nếu từ chối cấp văn bằng bảo hộ thì phải nêu rõ lý do từ chối cấp văn bằng. Trong trường hợp này doanh nghiệp có thời hạn 02 tháng để gửi công văn khiếu nại về việc từ chối cấp văn bằng của Cục.

Bước 5: Thực hiện việc nhận văn bằng bảo hộ từ Cục Sở hữu trí tuệ.
 
Nhãn hiệu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt nội dung. Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp (chủ đơn). Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ được đăng ghi vào sổ đăng ký quốc gia về Sở hữu trí tuệ.
 
Doanh nghiệp (chủ đơn) nộp lệ phí cấp văn bằng, Cục sở hữu sẽ cấp văn bằng bảo hộ chính thức cho chủ đơn. Nếu chủ đơn là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật sẽ đại diện cho doanh nghiệp nhận văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu đăng ký.

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quý công ty hãy liên hệ Tư vấn Blue để được tư vấn miễn  phí.
 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN