Thành lập công ty tại Kiên Giang - Văn phòng luật sư Kiên giang

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền với giống cây trồng

Giống cây trồng là một đối tượng được bảo hộ Sở hữu trí tuệ, giống cây trồng được bảo hộ theo quy định của của pháp luật là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện, phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

Giống như đa số các quyền sở hữu trí tuệ khác quyền sở hữu đối với giống cây trồng chỉ được xác lập thông qua thủ tục đăng ký bảo hộ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký giống cây trồng.

Để đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hộ có thể trực tiếp tiến hành thủ đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ của của một đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp. Đơn đăng ký sẽ được nộp tại Cục Trồng trọt tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Công ty Tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền giống cây trồng như sau:

Hình minh họa
 
Điều kiện về chủ đơn đăng ký quyền bảo hộ đối với giống cây trồng:
 
- Tổ chức cá nhân chọn, tạo hoặc phát triển, phát hiện giống cây trông hoặc đầu tư cho việc chọn hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng; hoặc tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.
- Tổ chức, cá nhân được quyền đăng ký phải là tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài là nước có ký kết với Việt Nam thỏa thuận bảo hộ giống cây trồng. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam.

1. Chuẩn bị hồ sơ:
 
- Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo mẫu tại Phụ lục 5 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT;
 
- Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm DUS theo mẫu tại quy phạm khảo nghiệm DUS của từng loài cây trồng;
 
- Ảnh chụp mẫu giống: 03 ảnh màu thể hiện 3 tính trạng đặc trưng của giống, kích cỡ 9cm x 15 cm.
 
- Giấy uỷ quyền theo mẫu tại Phụ lục 1 của  Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
 
- Bản hợp đồng chuyển giao quyền chủ sở hữu cây trồng đó (bản chính hoực sao chứng thực) bằng tiếng Việt hoặc phải dịch ra tiếng Việt, từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc dấu giáp lai;
 
- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 
- Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt
 
Đối với Đơn có đủ điều kiện để hưởng quyền ưu tiên thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ, người nộp đơn phải cung cấp các tài liệu sau:
 
- Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đăng ký bảo hộ trước đó;
 
- Bằng chứng xác nhận giống cây trồng đăng ký ở hai đơn là một giống: bản mô tả giống, ảnh chụp, các tài liệu liên quan khác (nếu có).
 
- Bản sao hợp lệ giấy chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên, nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác

2. Trình tự thực hiện
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp Đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng cho Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới – Cục Trồng trọt.
 
Bước 2: Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thẩm định hình thức Đơn và thông báo, từ chối hoặc chấp nhận Đơn như sau:
 
- Thông báo từ chối chấp nhận đơn đối với các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 176 Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
 
- Thông báo cho người đăng k‎ý khắc phục những thiếu sót trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 176 Luật Sở hữu trí tuệ và ấn định trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, người đăng k‎ý phải khắc phục các thiếu sót đó;
 
- Thông báo từ chối chấp nhận đơn, nếu người đăng k‎ý không khắc phục thiếu sót hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối thông báo quy định tại điểm b khoản 3  Điều 176 Luật Sở hữu trí tuệ
 
- Thông báo chấp nhận đơn, yêu cầu người đăng k‎ý gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật và thực hiện thủ tục quy định tại Điều 178 của Luật này nếu đơn hợp lệ hoặc người đăng k‎ý khắc phục thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối thông báo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 176 Luật Sở hữu trí tuệ;
 
Bước 3: Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng;
 
Bước 4: Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ (gồm thẩm định tính mới; tên giống cây trồng; khảo nghiệm và thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng);
 
Bước 5: Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới làm thủ tục cấp  hoặc từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ nếu được cấp bằng.
 

3. Thời hạn giải quyết
 
- Thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn;
 
- Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận;
 
- Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật là 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật;
 
- Công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định cấp Bằng bảo hộ;
 
- Cấp bằng bảo hộ và vào sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ: Sau 30 ngày kể từ ngày quyết định cấp bằng bảo hộ được đăng trên tạp chí chuyên ngành (nếu không nhận được ý kiến khiếu nại bằng văn bản về việc cấp bằng bảo hộ).

4. Kết quả thực hiện TTHC
 
- Kết quả 1: Quyết định cấp Bằng Bảo hộ giống cây trồng mới;
 
- Kết quả 2: Bằng Bảo hộ giống cây trồng mới;
 
- Thời hiệu của kết quả: từ ngày cấp đến hết 25 năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết 20 năm  đối với các giống cây trồng khác

Mọi vấn đề thắc mắc quý công ty hãy liên lạc Tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí
 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN