Thành lập công ty tại Kiên Giang - Văn phòng luật sư Kiên giang

Thành lập công ty tại Hòn Đất

 
Save

Công ty TNHH hai thành viên là pháp nhân được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công ty TNHH hai thành viên trở lê có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên, số thành viên tối thiểu hai số thành viên tối đa là năm mươi; Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức; các thành viên phải chịu trách nhiệm các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên:

– Tên công ty: phải đáp ứng việc không bị trùng, bị gây nhầm lẫn, không được vi phạm về sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp khác trước đó đã thành lập hoặc đăng ký trên toàn quốc…

– Trụ sở công ty: Phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, phải có địa chỉ rõ ràng, không thuộc diện quy hoạch theo quy hoạch của tỉnh/ thành phố nơi đặt trụ sở chính.

– Ngành nghề kinh doanh: Đáp ứng tuân thủ theo pháp luật quy định về ngành nghề kinh doanh cần đăng ký. Đảm bảo ngành nghề kinh doanh đó phải có trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân hoặc trong luật chuyên ngành có quy định.

– Thành viên sáng lập: Không thuộc điều cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp và luật khác (ví dụ: không là cán bộ công chức, không là người mất năng lực hành vi, hay chưa đủ tuổi…).

– Vốn điều lệ và vốn pháp định:

+ Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

+ Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập công ty.
 

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

Hợp đồng lao động nếu có
Thông báo lập sổ thành viên
Dự thảo Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên
Danh sách thành viên sáng lập công ty
Biên bản họp cử người đại diện trước pháp luật
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh cty TNHH 2 thành viên
Sơ yếu lý lịch của giám đốc nếu có ngành, nghề yêu cầu
Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu có chứng thực còn hiệu lực
Chứng chỉ hành nghề, nếu có đăng ký kinh doanh nghành nghề cần chứng chỉ
Giấy xác nhận của ngân hàng vốn pháp định, nếu công ty kinh doanh nghành, nghề có yêu cầu vốn pháp định
Các văn bản khác có liên quan

Nôp hồ sơ tại
 

  • Khi soạn và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết nộp đến cơ quan đăng kí doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư.
  • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy biên nhận nếu hồ sơ hợp lệ, hồ sơ không hợp lệ cần thông báo thay đổi bồ sung.
  • Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
  • Thời gian 05 ngày làm việc.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN