Thành lập công ty tại Kiên Giang - Văn phòng luật sư Kiên giang

Thành lập công ty tại Tân Hiệp

 • Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 

Tư vấn Blue xin giới thiệu thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Tân Hiệp:

Bước 1: Soạn hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên hợp danh.
 • Điều lệ.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 • Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó.
 • Giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký cho người nộp hồ sơ không phái người đại diện theo pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ và kết quả nhận được

 • Người thành lập công ty hợp danh gửi hồ sơ đăng ký doanh tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư.
 • Theo dõi tiến trình xử lý cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Nếu cần thay đổi, bổ sung phải thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 •  Bạn nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh khi đến ngày hẹn.
 • Khi nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tiến hành các thủ tục khác để hoàn thiện việc thành lập công ty. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì tổ chức, cá nhân nhận thông báo và làm lại hồ sơ theo thông báo yêu cầu và nộp lại tại bô phận một cửa.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN