Thành lập công ty tại Kiên Giang - Văn phòng luật sư Kiên giang

Những lưu ý khi thay đổi đăng ký doanh năm 2017 tại Kiên Giang

Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ phát sinh những vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty Tư vấn Blue xin tư vấn những lưu ý khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh như sau:

Hình ảnh minh họa

Năm 2017 sẽ tiếp tục áp dụng luật doanh nghiệp 2014, cụ thể: 
 
Từ ngày 01/07/2015 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thể hiện 4 nội dung:
 
- Tên công ty
- Địa chỉ trụ sở
- Vốn điều lệ
- Người đại diện theo pháp luật. (Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên).
Khi doanh nghiệp thay đổi, bổ sung thêm các nội dung: ngành nghề, danh sách cổ đông sẽ không thể hiện trên Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp thêm Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp với các thông tin về: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, ngành nghề đăng ký kinh doanh và thông tin cổ đông.

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:
 
Khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận riêng, khác giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ trước đây thông tin của địa điểm kinh doanh được cấp cùng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi

Các thông tin về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, Văn phòng đại diện cũ:
 
Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp sẽ không thể hiện các thông tin về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, Văn phòng đại diện cũ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Hiện nay đối với các thông tin về  về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, Văn phòng đại diện cũ chỉ thể hiện trên hệ thống đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mà không thể hiện trên giấy tờ pháp lý cấp cho doanh nghiệp và hiện cũng chưa có quy định xác nhận các thông tin cũ này.

Con dấu pháp nhân của doanh nghiệp
 
Doanh nghiệp được tự chọn mẫu dấu và số lượng. Doanh nghiệp không phải hủy con dấu cũ vì theo quy định mới doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng và hình thức, nội dung dấu pháp nhân của đơn vị mình. Tuy nhiên, sau khi khắc dấu pháp nhân với đơn vi khắc dấu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu và công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Do đó, từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp không còn có giấy chứng nhận mẫu dấu do cơ quan công an cấp như trước đây nữa.
 
 
Khi thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cần chú ý:
 
- Chứng minh thư nhân dân của các cổ đông, thành viên nếu hết hạn phải đổi lại mới có thể thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ trụ sở thay đổi do thay đổi địa giới hành chính phải thay đổi lại trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Khi thay đổi chuyển nhượng vốn nên thực hiện chuyển khoản qua tài khoản số vốn chuyển nhượng và kê khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn. Đối với công ty cổ phần khi các bên chuyển nhượng ngang giá vẫn phải nộp thuế là 0,1% giá trị chuyển nhượng.
- Các thông tin về cổ đông/ thành viên; thông tin chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;….
Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh quý công ty liên hệ ngay Tư vấn Blue để được tư vấn, thông tin chi tiết.
 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN