Thành lập công ty tại Kiên Giang - Văn phòng luật sư Kiên giang

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty Cổ Phần


 Công ty cổ phần là một loại doanh nghiệp có cấu trúc mở, cá nhân, tổ chức có thể trở thành thành viên của công ty thông qua chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần. Để giúp tổ chức, cá nhân có thể nắm rõ những thủ tục pháp lý khi tiến hành chuyển nhượng cổ phần, thay đổi cổ đông sáng lập Tư vấn Blue xin tư vấn những bước cần thiết khi tiến hành thủ tục: thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau:

Tư vấn Blue tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập với nội dung:

- Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cổ đông sáng lập của công ty có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho nhau và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải cổ đông sáng lập của công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông đồng ý.
- Cổ đông nhận chuyển nhượng sau khi làm xong thủ tục chuyển nhượng thì đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty ( 03 năm tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh )
- Sau thời hạn 3 năm kể từ công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hoặc của cho người khác được tự do và mọi hạn chế về chuyển nhượng cổ phần được bãi bỏ ( Cổ đông cũ vẫn ghi tên trong đăng ký kinh doanh nhưng số cổ phần bằng 0 và cổ đông mới nhận chuyển nhượng không có tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh )

Lưu ý: Nếu cổ đông sáng lập mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
Hình minh họa

Hồ sơ thay đổi cổ đông Công ty Cổ phần

- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
- Quyết định thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông
- Danh sách cổ đông sáng lập khi đã thay đổi
- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới.
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Blue Tư vấn sẽ tiến hành soạn hồ sơ Thay đổi thành viên/cổ đông công ty cho khách hàng.
- Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nộp hồ sơ Thay đổi thành viên/cổ đông cho khách hàng.
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
- Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng.
Mọi vấn đề thắc mắc liên quan thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần quý khách hàng hãy liên hệ ngay Tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN