Thành lập công ty tại Kiên Giang - Văn phòng luật sư Kiên giang

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh Xem thêm

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Để đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập cùng tham gia góp vốn và thành lập công ty Phải có một địa điểm để đặt trụ sở công ty. Lưu ý: trụ sở đó không được là chung cư có chức năng để ở và sinh hoạt Chuẩn bị thông... Xem thêm

Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có các đặc trưng sau: Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung – được gọi là thành viên hợp danh Thành viên hợp danh phải là các cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài... Xem thêm

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014 khi doanh nghiệp muốn bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh bình thường như trước đây. Xem thêm

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty Cổ Phần

Công ty cổ phần là một loại doanh nghiệp có cấu trúc mở, cá nhân, tổ chức có thể trở thành thành viên của công ty thông qua chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần. Để giúp tổ chức, cá nhân có thể nắm rõ những thủ tục pháp lý khi tiến hành chuyển nhượng cổ phần, thay đổi cổ... Xem thêm

Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp

Thay đổi tên doanh nghiệp cần thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Tư vấn Blue là công ty luật có nhiều năm kinh nghiệm và là công ty luật hàng đầu trong việc tư vấn thành lập doanh nghiệp, dưới đây chúng tôi xin tư vấn những lưu ý và thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp như... Xem thêm

Thay đổi người đại diện công ty TNHH và Công ty Cổ phần

Nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng hơn trong thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật để ổn định cơ cấu tổ chức, Tư vấn Blue xin tư vấn trình tự thực hiện thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH và công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014 như sau: Xem thêm

Những lưu ý khi thay đổi đăng ký doanh năm 2017 tại Kiên Giang

Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ phát sinh những vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty Tư vấn Blue xin tư vấn những lưu ý khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh như sau: Xem thêm